Správy

Vestník č. 174/2010


Vestník č. 174/2010 begin_of_the_skype_highlighting              174/2010      end_of_the_skype_highlighting 10.9.2010
OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A OPRAVE
Formulár: Príloha č. 8 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu : Užšia súťaž.
Druh zákazky: Práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Obec Víťaz
IČO: 00327981
Víťaz 111, 082 38 Víťaz
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Víťaz 111, 082 38 Víťaz
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Kovaľ
Mobil: +421 903731202 +421 903731202
Telefón: +421 517911306 +421 517911306
Fax: +421 517493580
E-mail: engelsro@yahoo.com
Adresa hlavnejstránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obecvitaz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obecvitaz.sk
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
Samospráva

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iný predmet činnosti
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Regenerácia obce Víťaz
II.1.2. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Víťaz, ktorá bude pozostávať z: SO 01 Verejné priestory obce Víťaz, SO 02 Námestie – kostol, SO 03 chodník, SO 05 Verejné osvetlenie, SO 07 Autobusová zastávka
II.1.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233161-5.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233142-6, 45233160-8, 45213315-4.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu
IV.1.1 Druh postupu
Užšia súťaž.
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
75/2010
IV.2.2 Evidenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
IV.2.3 Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno.
Ak áno, informáciu označte v príslušných podtlačených okienkach: Oznámenie o vyhlásení verejného obstrávania.
Číslo oznámenia vo VVO: 04654-MUP, číslo VVO 134/2010 z 4646.
IV.2.4 Dátum odoslania pôvodného oznámenia
11. 7. 2010
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Oznámenie zahŕňa
Zrušenie postupu zadávanie zákazky.
VI.2. Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky
Žiadna zmluva nebola uzavretá
Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

VI.4. Ďalšie doplňujúce informácie

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia
7. 9. 2010

Reklamy

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: